Aktuálne
Aktuálne

Zloženie vody

Geotermálna voda sa čerpá z jedného vrtu z hĺbky 1990 m. Povrchová teplota geotermálnej vody z vrtu je 55 °C. Analýza vzorky z roku 2021 zaraďuje vodu podľa obsahu celkových rozpustných látok medzi stredne mineralizovanú, mierne alkalickú, hydrogénuhličitanovú, sodnú a so zvýšeným obsahom fluóru. Podrobný popis analýzy vody termálneho vrtu je tu.