Aktuálne
Aktuálne

Úschova

Úschova

V rámci Termálneho kúpaliska Vincov Les (ďalej TKVL) poskytujeme aj služby úschovy. Uschovajte si u nás dočasne veci, ktoré pre Vás nemajú veľkú finančnú alebo duchovnú hodnotu. 

TKVL neručí za straty spôsobené použitím tejto služby. TKVL službu ponúka s jeho najlepším úmyslom zákazníkovi počas dňa pomôcť, žiaľ nemá možnosť kvalitu ani kvantitu obsahu prekontrolovať. Úschova je prístupná počas otváracích hodín letnej sezóny kúpaliska.