Straty a nálezy

Vážení hostia,

v prípade, že si u nás zabudnete alebo stratíte svoje osobné veci, je veľmi pravdepodobné že ich nájdete na mieste strát a nálezov v našom areáli.

Uteráky, plavky a iné odevy bohužiaľ z hygienických dôvodov nemôžeme uschovávať.

Nájdené doklady predávame príslušnému odboru.

V prípade cenností je nutné stratenú cennosť vopred identifikovať a pri preberaní sa preukázať dokladom totožnosti.