Rekreačný bazén č.1 a 2

Rekreačný bazén č.1
V tomto bazéne sa robí pre návštevníkov program – Aquaaerobik, ktorý je medzi návštevníkmi veľmi obľúbený. Je spestrením pobytu pre návštevníkov bez rozdielu veku. Teplota vody v bazéne 26°C- 28°C

Rekreačný bazén č.2
Teplota vody v bazéne 23°C- 26°C

  • Pôdorysné rozmery 47,7 x 24,4m
  • Plocha hladiny 1100 m2
  • Objem bazéna cca 1400 m3
  • Hĺbka vody 1,3 m