Vincov les
Aktuálna teplota: °C | Zrážky: mm | Rýchlosť vetra: 0.00m/s | Vlhkosť: %
+421 (0) 911 499 666

Informačné centrum

Pri vstupe do Kongresovo – informačného a poradenského centra sa nachádza recepcia, ktorá je vybavená zariadením z úspešného projektu vyhláseného verejnou súťažou. Pri recepcii sa nachádza „infobod“, cez ktorý je sprístupnený portál zahŕňajúci všetky miestne verejné inštitúcie, neziskové organizácie, firmy, rekreačné a ubytovacie zariadenia mesta Sládkovičovo a blízkeho okolia a tiež partnerského mesta Ivančice v Čechách.

Tu sa môžu návštevníci oboznámiť s obsahom projektu „Podpora rozvoja regionálnych a koordinačných sietí“, ktorý bude napomáhať ďalšiemu rozvoju v oboch regiónoch, cezhraničná spolupráca bude upevňovaná skvalitňovaním informácií z oblasti turistických služieb, budú riešené potreby týkajúce sa skvalitňovania poskytovaných služieb, predovšetkým v oblasti cestovného ruchu.

Vo foajé je nainštalovaný internetový kútik so 4 PC, WIFI Hot spoty, informačné panely stojaté, informačné panely závesné. Návštevníci majú sprístupnený internet s možnosťou prispievania svojich postrehov, názorov, pripomienok k jednotlivým firmám, službám mesta a TK, prípadne blízkeho okolia.